Domù
Aktuality
Champions
Rüde
Hündinnen
Welpen
Würfe
Archiv
Galerie
Erfolgen
Jubilaum
Kontakt
Links

<< zurück                  KAWASAKI Claudia Bohemica

Zuchtzullasung

Korung Komission: NÌMEC, MVDr. J. Èelakovskı, Kovalová

Mladá Boleslav - 03.03.2012

Zucht EuDDC  - HD A-A, ED 0-0,DNA, Herz Ultraschal OB

Grosse 76 cm - Zucht EuDDC - Nìmec

 Punktzahl 306 aus 310

 

 

Allgemein

Verhalten

Kopf

Haut/Haar

Ohren

Augen

Sehr Gut

            X

X

X

X

X

X

Gut

 

 

 

 

 

 

 

Gebiss

Hals

Rucken

Kruppe/Rute

Brustpartien

Vorhand

Sehr Gut

X

X

X

X

       X

X

Gut

 

 

 

 

 

 

 

Hinterhand

  Pfoten

Gangwerk

    Farbe

  Farbe

 

Sehr Gut

X

X

      X

        X

       x

 

Gut

 

 

 

 

 

 

Punktzahl:

306